Digital markedsføring

Interessent analyse

 

Logoen til #hjelmsveis
Logoen til #hjelmsveis

Hvert eneste år skader folk seg på grunn av manglende bruk av hjelm. Sunnaas sykehus HF, har drevet et kampanje ved navn «#hjelmsveis». De vil rette fokus på bruk av hjelm og riktig bruk av hjelm. I følge Trygg trafikk er hjelmbruken 5% lavere blant kvinner enn menn. Kvinner velger ofte å droppe hjelmen slik at de ikke ødelegger frisyren.

Mål med kampanjen

«En forretningsenhet må vanligvis holde oppsyn med de viktigste faktorene i makrosystemet( demografiske, økonomiske, teknologiske, politiske, juridiske, sosiale og kulturelle forhold) og viktige aktører i mikrosystemet( kunder, konkurrenter, mellomledd, leverandører som påvirker dens evne til å høste fortjeneste».(Kotler 2011, 75).

Når man starter en kampanje er det viktig at man har klare mål, og målene man setter seg må være realistiske. Det hjelper ikke at man har en tanke om at man vil dele noe i sosiale medier. Man må legge en strategi og ha en utarbeidet plan på forhånd. Det er dette mange ikke tenker over når de beveger seg ut i medielandskapet. Alt som omhandler sosiale medier får ofte fellesbetegnelsen «sosiale medier». Sosiale medier innehar mange forskjellige plattformer, og det er viktig at vi vet hvordan man operere på de forskjellige plattformene. Man burde skreddersy sine innlegg og det man ønsker å dele for den plattformen det skal deles på. Man kan ofte se at noe passer på facebook, men ikke på Twitter. Det man deler burde ha et ønsket utfall som deling, likes, kommentarer eller opplysning. Når man bruker sosiale medier kan man dele et sted og trigge et annet sted, for å tiltrekke seg den oppmerksomheten man ønsker, og de menneskene man ønsker å knytte kontakt med( Forelesning Cecilie Staude)

I forbindelse med #hjelmsveis må man kommunisere ut slik at det skjer en varig endring i bruk av hjelm. Man har ikke oppnådd det man ønsker hvis folk deler bilde av seg selv med hjelm, men senere legger igjen hjelmen hjemme. Man kan velge seg forskjellige strategier når man vil nå ut med sitt budskap. Min oppfatning er at Sunnaas har valgt en fokusstrategi.( Kotler). De har mye kunnskap angående hodeskader og har hentet inn relevant informasjon i forbindelse med sin kampanje. #hjelmsveis har rettet seg mot et segment som bruker hjelm, og kjørt sin kampanje rettet mot denne målgruppen. I følge Porter er det viktig at man tar en posisjon i markedet. Dette har Sunnaas gjort ved at de er eksperter på rehabilitering av personer som har blitt skadet og på denne måten oppnår de troverdighet når de kommuniserer ut sitt budskap. Kan ikke se for meg at en butikk som selger hjelmer ville fått like stor oppslutning og engasjement som det Sunnaas har oppnådd.

 

Hvem skal Sunnaas kommunisere ut til?

kampanjen er rettet mot alle som er i situasjoner hvor man burde bruke en hjelm.

 • Sykkelmiljøet
 • Privatpersoner
 • Folk som sykler til jobben
 • Ridning
 • Skating
 • Klatrere
 • Foreldre som kan gå foran som et godt forbilde for sine barn
 • Rafting
 • Amerikansk fotball
 • Rulleski
 • Slalom
 • Snowboard
 • Utfor på ski
 • Ishockey
 • Boksing
 • Paragliding
 • Kiteskiing
 • Bandy

Er strategiske allianser viktig?

I en startfase er det viktig å vite sine svake og sterke sider. Sunnaas sin sterke side er kunnskapen om hodeskader, men de er ikke eksperter på hvordan de skal nå ut med sitt budskap. Før kampanjestart knyttet Sunnaas, kontakt med personer som kunne kommunisere ut budskapet til kampanjen #hjelmsveis. Ved å komme i kontakt med de som har sterke nett, kan man starte en nettverkseffekt.( Arne Krokan)

11251410_10153241255500435_1369247391_n
Cecilie Staude, bildet er kopiert fra Twitter

 

Målgruppen

#hjelmsveis har rettet seg mot et segment som bruker hjelm, og kjørt sin kampanje rettet mot denne målgruppen.  Målgruppen til kampanjen var ikke demografisk eller geografisk kategorisert. Kampanjen har satt fokus på at hodet er viktigere enn frisyren. Det viser seg ut fra undersøkelser at jenter oftere enn menn dropper hjelmen på grunn av frisyren. men jeg ser ikke at kampanjen er rettet mer mot kvinner enn menn.

Interessenter

Jeg ser på det som viktig at Sunnaas var klar over sine interessenter før de startet sin kampanje. På denne måten kan de nå ut til de riktige menneskene og få engasjement i kampanjen. Interessenter i dette tilfellet er de som bruker hjelm, driver med idrett hvor man bruker hjelm, hestebutikker som selger hjelm, folk som jobber på Sunnaas, privatpersoner som foreldre eller de som syns det er viktig å bruke hjelm. En av grunnen til at jeg har valgt å skrive om denne kampanjen er at jeg selv ble en interessent i #hjelmsveis. Jeg kom i kontakt med Staude via Twitter og forelesninger.  Etter at vi hadde pratet sammen begynte jeg å engasjere meg i kampanjen. Staude brukte sitt nettverk og nå begynte jeg å bruke mitt nettverk. På denne måten ble jeg en interessent i kampanjen. Jeg ble en interessent av den grunnen at jeg er opptatt av at folk i hestemiljøet bruker hjelm. Mitt andre interesseområde var at jeg kunne lære mye om sosiale medier ved å engasjere meg i kampanjen. Dette ble en vinn-vinn situasjon. Det har vært mange interessenter som har engasjert seg i kampanjen. Hestejenter på staller, hestebloggere, forskjellige nettsider og aviser.

Ad-hoc-interessenter

I forbindelse med #hjelmsveis er dette interessenter som kan interessere seg innenfor en idrett. En person innenfor hestemiljøet kan være opptatt av at det brukes hjelm innenfor denne idretten, men ikke interessere seg noe videre for andre idretter. Det kan være at denne interessenten bruker hjelm på hest, men ikke bruker hjelm på sykkel.

 

Sabotører

Mulige sabotører kan være idrettsforeninger som ikke ser viktigheten av å bruke hjelm. Foreninger som ikke innfører hjelmpåbud innenfor en idrett hvor det burde brukes hjelm.

 

 

 

 

Kilder

http://www.dagbladet.no/2014/03/27/sport/boksing/norges_bokseforbund/32522220/

http://www.tb.no/sport/suspendert-etter-nm-i-tonsberg-1.8356972

Sykkelforbundet http://www.nrk.no/sorlandet/vil-ikke-ha-pabud-om-sykkelhjelm-1.11791437

motargumenter til å bruke hjelm http://no.wikipedia.org/wiki/Sykkelhjelm

påbudt med hjelm i skolen http://www.minskole.no/ve/Underside/2790

Ikke redusert skader ved å påby hjelm http://forskning.no/trening-bil-og-trafikk-sport/2010/01/ikke-faerre-ulykker-med-hjelm

Spøker om hjelmpåbud med hest http://hest.no/artikkel.html?news.nid=4654#.VWXN_tuJhjo

Kotler

Nettverksøkonomi Arne Krokan

Kotler

Forelesningsnotater

 

 

 

 

Linker

Idretter

Bandy   http://ready.no/fileadmin/Idretter/Bandy/Blaa_Traad-Lederperm/Den_blaa_traaden_2011-12.pdf

 

 

 

3 thoughts on “Interessent analyse

 1. Her synes jeg du er meget godt i gang, Bianca. Og så moro at du tar for deg kampanjen til Sunnaas. Den kommer de til å sette stor pris på. Hensikten med interessentanalysen er som vi har snakket om å skaffe seg nødvendig innsikt og kunnskap om personer og miljøer med relevans for kampanjen – for bedre å settes i stand til å lage gode budskap/god kommunikasjon. Du er godt i gang med en inndeling av individer og grupper som på en eller annen måte berøres eller kan bli berørt av Hjelmsveiskampanjen. Hestemiljøet er jo sentralt. Men det finnes flere, skatemiljø, klatremiljø, rulleski, skateklubber osv. Vil ikke miljøer som dette vil også ha en interesse av til kampanjen og SunnaasP I så måte bør desse også kort presenteres – altså finn, forstå, og forklar hvorfor. Det samme gjelder Helsenorge forøvrig, Legeforeningen, hjerneforeninger osv. På hvilken måte er disse viktige? Skal en interessentanalyse være meningsfull, må de spesifikke interessentene og interessentgruppene identifiseres – altså hvilke grupper dreier det seg konkret om. «Aktivistgrupper» kan også utgjøre en trussel, eks Sykkelforbund som ikke ønsker hjelmpåbud for eksempel, hvordan skal kampanjen møte den utfordringen, det handler jo om kommunikasjon ….. dette bør indentifiseres i analysen din. Dette er gøy! Bra jobbet.

 2. Interessant å lese/se din tolkning av kampanjen, #hjelmsveis sin interessent/målgruppeanalyse. Du begrunner og forklarer veldig enkelt og greit, i tillegg til god flyt i teksten. Det som er så fint med å skrive en målgruppe/interessentanalyse, det er at man kan benytte seg av det oppsettet eller den modellen man synes er mest relevant for den bedriften eller virksomheten man ønsker å rette seg mot. Dette betyr at din tolkning ikke blir feil uansett. Det er veldig bra!

  Ellers, liker jeg godt at du viser selvstendig evne til refleksjon og at du begrunner det du mener underveis i teksten. Jeg ser frem til å lese del 2 av innlegget ditt.

  Godt jobba!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *